CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Voor IDTC is code diversiteit geen opdracht van buitenaf maar een hoofddoelstelling van het gezelschap.

Inclusiviteit betekent voor ons diversiteit in de breedste zin van het woord kleur, geloof, afkomst, beperking, gender, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische achtergrond, opleidingsniveau en leeftijd. Leren van elkaar en samen groeien. In alles wat we doen zoeken we collega's die iets anders kunnen toevoegen wat betreft diversiteit dan wijzelf. Niet omdat dit wenselijk is maar omdat inclusief werken een verrijking is voor de kwaliteit. We discrimineren niet, ook niet positief, omdat we uitgaan van de kwaliteit en visie van mensen. De cast van onze voorstellingen is altijd zo divers mogelijk in leeftijd, achtergrond en specialiteit waardoor we een thema vanuit verschillende visies kunnen belichten, het publiek met die verschillende visies kunnen confronteren en het publiek zich altijd met één van de performers kan identificeren. Onze voorstellingen gaan altijd direct of indirect over diversiteit.

 

CODE CULTURAL GOVERNANCE

Het bestuur past de Governance Code Cultuur integraal toe.

-De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

-

•FPC-logo-black-open.gif

CODE FAIR PRACTICE

A